تفریح مرگبار بچه‌های بلوچستان روی کابل فشار قوی +عکس

تاپ نایس کاربری با انتشار این ویدئوی ناراحت کننده نوشت: «وقتی همه امکانات مملکت توی تهران و شهر‌های بزرگه، انتظار داری مردم بقیه شهرا چطوری بازی کنن؟» کاربر دیگری هم این گونه واکنش نشان داد: «کل استان سیستان و بلوچستان، دو-سه تا سینما بیشتر نداره که اونا هم کیفیت نداره. زمین فوتبال درست و حسابی هم که ندارن. حق دارن بچه ها…»

 

تفریح مرگبار بچه‌های بلوچستان روی کابل فشار قوی +عکس