اصلاح موی”زیگمار گابریل” وزیر خارجه سابق آلمان در آرایشگاهی در شهر “مارتینزبورگ”


اصلاح موی”زیگمار گابریل” وزیر خارجه سابق آلمان در آرایشگاهی در شهر “مارتینزبورگ” در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا. این وزیر آلمانی در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به این ایالت طرفدار ترامپ رفته است.